Toimunud laagrid

MTÜ Tartu Koidu Keskusel on  väga pikaajaline traditsioon korraldada lastele laagreid nii suvistel kui talvistel koolivaheaegadel. Alates 2009-ndast aastast on sisukokkuvõtted üleval ka meie kodulehel.

Tegevused on grupeeritud aastate kaupa ning soovitud aasta saab valida kõrvalmenüüst.