Struktuur

  • Karlova päevakeskus
  • Raadi päevakeskus
  • Huviringid (puidutöö, kalastusring)
  • Sotsiaalprogrammid alaealiste komisjonist suunatuile
  • Üldkasulik töö kriminaalhooldusalustele
  • Väikelaste päevahoid