Päevakeskus

MTÜ Tartu Koidu Keskusel on kaks päevakeskust, mis asuvad Karlova ja Raadi piirkonnas.  Keskused tegutsevad igal tööpäeval, mil on tagatud laste järelvalve peale kooli. Päevakeskustesse on oodatud eelkõige lähedalasuvate koolide lapsed, kuid kohtade olemasolul oleme avatud ka teistele soovijatele. Lahtiolekuajad: Raadi päevakeskus kell 13-18, Karlova päevakeskus kell 13-18.

Lastele antakse õpiabi ning soovijatel võimalik tasuta osaleda puutöö huviringis. Lisaks sellele on organiseeritud tasuta lõunasöök. Eesmärgiks on soodustada koolikohustuse täitmist ja ennetada järelvalvetusest tingitud kuritegevust. Teenust rahastab Tartu Linnavalitsus

Raadi päevakeskuse juhendajad on noorsootöö kogemusega Kaja Tamm ja Maire Kalmus.

Karlova päevakeskus juhendaja Tiina Sokk.

Koolide sotsiaalpedagoogid, lapsevanemad, piirkondlikud lastekaitsetöötajad ja kõik, kes teavad meie teenust vajavaid lapsi, palun andke teada aadressil koidukodu@gmail.com. Lisainfo telefonil 5867 9997.