Laagrid

Meie asutusel on aastatepikkune suvelaagrite korraldamise traditsioon. Sihtgrupiks on lapsed ja noored vanuses 6-20 eluaastat. Laagris saab suhelda nii eesti kui vene keeles.

Põhieesmärgiks on anda lastele võimalus viibida suveperioodil linnast väljas, sisustada huvitavalt koolivaheaega, arendada laste füüsist, samuti sotsiaalseid ja intellektuaalseid oskusi. Tähtsal kohal on kalastamine, keskkonnateadlikkus ja silmaringi avardamine. Selleks oleme alati ette valmistanud erinevaid mänge, matku, loenguid, ekskursioone ja muidugi toimub igapäevaselt kalapüük nii paadist kui kaldalt.

Aastate jooksul on meie laagriprojekte rahastanud Tartu linn, MISA (Integratsiooni ja Migratsiooni sihtasutus Meie Inimesed), KIK (Keskkonnainvesteeringute Keskus), ENTK (Eesti Noosootöö Keskus) ja SA Eesti-Hollandi Heategevusfond Päikeselill.

Kus meie laagrid on toimunud ja kuidas möödunud, saate lähemalt lugeda toimunud laagrite all. Täname kõiki lapsi, tublisid töötajaid ja häid koostööpartnereid, kes on andnud oma panuse, et  traditsiooniline laagrisuve projekt õnnestuks.

Küsimuste korral võtke ühendust:
5867 9997
koidukodu@gmail.com

Kohtumiseni järgmises laagris!