JUHTKOND JA TÖÖTAJAD

Nõukogu liikmed 
Avo Üprus
Fea Otter-Üprus

Juhatuse liige
Eva Üprus

Tegevjuht
Liina Laidroo

Raamatupidaja, juhi abi
Elena Hint

Päevakeskuste juhendajad
Aveli Praakle, talle on abiks Ceitlin Kööbi 
(Pika tn päevakeskus)
Imbi Praakle (Koidu tn päevakeskus)

Lastehoiu kasvatajad
Katrin Virnas
Liina Laidroo

Emma-Lotte Viirnurm

Huviringide juhendajad

Emma-Lotte Viirnurm (stilistika ja loovus)
Martin-Ott Sülla (muusika ja rütmid)
Renaldo Kibildas (Kalakratid)
Eliisa Möldri (jooga)