JUHTKOND JA TÖÖTAJAD

Nõukogu liikmed 
Anne Schotter (nõukogu esimees)
Avo Üprus
Fea Otter-Üprus

Juhatuse liige
Eva Üprus

Tegevjuht
Liina Laidroo

Raamatupidaja, juhi abi
Elena Hint

Päevakeskuste juhendajad
Laura Tiitus (Karlova päevakeskus)
Marleen Maask (Ülejõe päevakeskus)

Lastehoiu kasvatajad
Katrin Virnas
Liina Laidroo

Huviringid
Anne Schotter (kalastusring)
Juhan Kaivo (puutööring)