Järgime tegevustes vabaühenduste eetikakoodeksit https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/