1996. a. tegi Tartu Linnavalitsus ettepaneku reorganiseerida Koidu 13 maja ümber asenduskoduks. Selle tulemusena said siin peavarju vanemliku hoolitsuseta ja orvuks jäänud lapsed. Praegu elab meil 8 last.

2006. a. suvel käis majas hoogne teise korruse remont, mille tulemusena paranesid laste elu- ja olmetingimused märgatavalt.

2007.a. sügiseks sai valmis fassaadi renoveerimine, mida finantseerisid Sotsiaalministeerium ja Tartu linnavalitsus.

Meie tegevdirektor on Sirli Vahtre.

Alates 1.septembrist 2015 on asenduskodu tegevus lõpetatud.