Sõprus- ja kalastuslaager

Laager toimus 26.06-05.07.2013 Võrtsjärve ääres Trepimäe Puhkemajas. Tegemist oli jätkuprojektiga eelmisel aastal alustatud eesti ja vene laste sõprussuhete kinnistamiseks. Ka sel aastal rahastasid projekti Tartu linn ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA).
Võrtsjärve-kant on meie jaoks uus koht laagrite korraldamiseks. Jäime oma majutusega puhkemajas väga rahule, kuid meie seltskonna jaoks jäi ruumi natuke väheks ja kõik ei mahtunud sisse magama. Seetõttu veetsid tugevamad meie seast ööd telkides. Paar päeva sadas päris korralikult vihma ning telkijad pidid arvestama mõningase niiskusest tekkiva ebamugavusega, kuid väike vesi ei tee ju ühele kalamehele midagi. Päeval saime asju kuivatada ning majas ja territooriumil koos aega veeta.
Vihm ei takistanud aga muude tegevuste korraldamist. Kuna laagri ideeks oli lisaks kalapüügile ka ühistegevus ning keeleõpe, siis selleks viisime läbi mitmeid üritusi. Loomulikult kuulusid siia alla erinevad mängud, viktoriinid, ööhäire, ujumine, igapäevased paadisõidud ja muusikaõhtu, kus esitati muusikat nii eesti kui  vene keeles. Saime rohkem teada tuntud laulude ajaloo ning heliloojate kohta, kaasa laulda ning soovilugusid tellida. Laagri keskel liitusid meiega kalamehed sõprusklubist Pelikan, kes viisid läbi fiiderpüügi koolituse, mille raames tutvustati seda huvitavat püügiviisi nii teoorias kui praktikas. Koostöös Võrtsjärve Keskusega tutvusime Limnoloogiakeskuse, Võrtsjärve ning selle piirkonnaga üldiselt, külastasime Tondisaart ning viisime läbi põneva GPS-mängu. Täname meie huvijuhti Erich Saaremaad ning kohapealset abilist Meelis Kaske.